Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !
Náš zákazník dostane jedinečný kód / heslo / ktorým sa môže prihlásiť do klientskej  zóny a priamo nahlásiť požiadavku na odber elektroodpadu.

Objednávka


Zadajte heslo pre vytvorenie objednávky: