Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !

Kontakt

Adresa:
ELKOMIN združenie
Tomášikova 26
821 01  Bratislava

info@elkomin.eu
info@elkomin.sk
mobil: 0903 936 418
www.elkomin.eu
www.elkomin.sk